Je persoonlijke vragen vormen het uitgangspunt van onze samenwerking en mijn werkwijze. Ik werk vanuit de visie dat lichaam en geest een onlosmakelijk geheel vormen. Je kunt dat een systeemgerichte benadering noemen. Onze therapiesessies plannen we op een manier die jou het beste kan ondersteunen. Het zou dus wekelijks, twee- of driewekelijks kunnen zijn. Jouw wensen en behoeften zijn hierin leidend. 

We starten, voorafgaand aan de begeleiding, met een introductiegesprek. De kennismaking staat hierin centraal. We onderzoeken ook gezamenlijk of jouw vragen aansluiten bij wat ik kan aanbieden. De samenwerking ronden we altijd af met een evaluatiegesprek en we bekijken of je nog behoefte hebt aan een vervolg. Mijn praktijkruimte bevindt zich in mijn huis, bij mobiliteitsproblemen kan ik ook naar jou toe komen en gesprekken in de avonduren zijn ook mogelijk op afspraak.